1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) nustato 10.1 punkte nurodytiems asmenims, įsigyjantiems prekes elektroninėje parduotuvėje https://svenciusalis.lt/ (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Švenčių šalis“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias sąlygas Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Elektroninės parduotuvės tinklapyje paskelbtos prekių pristatymas ir atsiėmimas, prekių grąžinimo tvarka, privatumo politika yra šių Taisyklių sudedamosios dalys, su kuriomis Pirkėjas privalo susipažinti prieš sudarydamas nuotolinę pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, jei Pirkėjas, neatsižvelgęs į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir šių Taisyklių sudedamosiomis dalimis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

1.4. Pirkėjui rekomenduojama atsispausdinti šias Taisykles ateities poreikiams.

1.5. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis el. paštu.

1.6. Šios Taisyklės gali būti keičiamos 15.1. dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.

1.7. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje, šių Taisyklių nustatyta tvarka.

1.8. Pirkėjas prekes Elektroninėje parduotuvėje gali įsigyti sukurdamas individualią paskyrą arba pateikdamas užsakymą nesukurdamas Paskyros.

1.9. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje keisti ir papildyti duomenis ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo paskyrą. Po Pirkėjo prašymo gavimo Pirkėjo Paskyra yra panaikinama. Prašymas pateikiamas Pardavėjui raštu (el. paštu info@svenciusalis.lt).

1.10. Kai kurie produktai yra skirti tik tam tikro amžiaus asmenims. Pirkėjas užsisakydamas prekes, kurioms taikomi su amžiumi susiję ribojimai, patvirtina, kad yra reikalaujamo minimalaus amžiaus. 

1.11. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ar kitaip neteisėtai naudoją Elektroninę parduotuvę ar Pardavėjo teikiamas paslaugas.

1.12. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

1.13. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

1.14. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Pardavėjas yra UAB „Švenčių šalis“, įmonės kodas 302863880, adresas: Mažeikių r. sav., Mažeikių apylinkės sen., Milių k., Sūrupio g. 5. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT100007353516.

2.2. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama šio tinklapio https://svenciusalis.lt/kontaktai/ puslapyje ir apatinėje elektroninės parduotuvės  eilutėje.

3. Prekių savybės

3.1. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pirkėjo gautų prekių ir Elektroninėje parduotuvėje pateikiamų prekių nuotraukose atspalviai gali nežymiai skirtis, dėl individualių kompiuterio, telefono ar kito įrenginio ekrano nustatymų ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Taip pat Elektroninėje parduotuvėje pateikiamų prekių nuotraukose gali būti pavaizduoti papildomi prekių aksesuarai ar komponentai, kurie neįeina į parduodamos prekės komplektaciją, prekės komplektacija nurodoma prekės aprašyme. Laikoma, kad prekė atitinkanti pateiktą pasiūlymą, jei ji atitinka Elektroninėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ir/ar aprašymą̨.

3.2. Prekės pakuotė gali skirtis nuo tos, kuri pateikiama prekės nuotraukose, esančiuose elektroninėje parduotuvėje. Prekės pakuotės pakeitimas, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų prekės transportavimą, nekeičia elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės ir (ar) jos savybių, ir (ar) funkcijų.

3.3. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės.

4. Prekių kainą

4.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos Eurais. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų Švenčių Šalis fizinėse parduotuvėse. Prekėms taikoma užsakymo pateikimo ir patvirtinimo metu galiojusi kaina.

4.2. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM), tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu teisės aktuose.

4.3. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis.

4.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių kainas Elektroninėje parduotuvėje. Šie pakeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

4.5. Tam tikri produktai gali būti paženklinti amžiaus apribojimais arba skirti tik tam tikro amžiaus asmenims. Užsisakydamas prekę, kuriai taikomi su amžiumi susiję apribojimai, Pirkėjas patvirtina, kad yra reikalaujamo minimalaus amžiaus.

4.6. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

4.7. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią užsakymo sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo pateiktas užsakymas.

5. Užsakymo apmokėjimas

5.1. Pirkėjas už prekes ir jų pristatymą gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

 • naudodamasis banko kortele;
 • naudodamasis elektronine bankininkyste;
 • pagal išankstinę sąskaitą (tik juridiniams asmenims).

5.2. Pardavėjas pateiktą užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir įskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.3. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir/ar kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui, tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą pavyzdžiui neteisingo sąskaitos numerio nurodymo ir/ar įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt. ir su tuo susijusių nuostolių ir/ar kitų neigiamų pasekmių.

5.5. Pirkėjui, Apmokėjimo puslapyje pažymėjus sąskaitos faktūros reikalingumą ir užpildžius reikiamus duomenis, PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis Pirkėjui yra išsiunčiama el. paštu ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas po prekių išsiuntimo Pirkėjui arba prekių atsiėmimo fizinėse Švenčių Šalis parduotuvėse. Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma prekių išsiuntimo (perdavimo kurjeriui) ar prekių pristatymo atsiėmimui Švenčių šalies fizinėse parduotuvėse dienos data.

5.6. Pirkėjas dėl jam išrašytos PVM sąskaitos faktūros tikslinimo įsipareigoja kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per 7 dienas po sąskaitos gavimo dienos. Praėjus šiam terminui Pardavėjas pasilieka teisę Pirkėjui išrašytos sąskaitos netikslinti. Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą patikslina ir Pirkėjui pateikia iki sekančio mėnesio 15 dienos.

6. Prekių užsakymo eiga

6.1. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą elektroninėje parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą.  Pardavėjo nustatyta prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

6.2. Pirkėjui pateikus užsakymą ir apmokėjus, o pardavėjui gavus mokėjimo patvirtinimą iš banko,  Pirkėjui išsiunčiamas el. laiškas patvirtinantis užsakymo gavimą.

6.3. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui el. laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad prekės išsiųstos Pirkėjui arba paruoštos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

7. Prekių pristatymas

7.1. Užsakytų prekių pristatymas, išskyrus F2 ir F3 kategorijų fejerverkus, vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekes Pirkėjui pristato transporto įmonė (kurjeris). F2 ir F3 kategorijų fejerverkų atsiėmimas galimas tik fizinėse „Švenčių šalis” parduotuvėse.

7.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, kuris priklauso nuo prekių pristatymo vietos, pasirinkto pristatymo būdo, prekių svorio. Prekių pristatymo mokestį, suformavus prekių krepšelį, galima matyti Apmokėjimo puslapyje, o po prekių apmokėjimo Pirkėjo užsakymo pavirtinimo pranešime. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais, pavyzdžiui, kaip pasiekiama tam tikrą prekių krepšelio sumą, prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

7.3. Užsakius daugiau nei vieną prekę, jos gali būti pristatomos skirtingu metu. Už tai papildomas pristatymo mokestis nebus taikomas.

7.4. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių užsakymo metu siūlomų prekių pristatymo būdų:

 • Nemokamas atsiėmimas pasirinktoje Švenčių šalies fizinėje parduotuvėje (taikomos šių Taisyklių 8 skyriaus nuostatos);
 • Pristatymas kurjeriu į Pirkėjo nurodytą adresą;
 • Pristatymas į pasirinktą siuntų terminalą (paštomatą).

7.5. Pasirinkus pristatymo paslaugą kurjeriu, į paslaugos kainą nėra  įskaičiuotas užsakytų prekių užnešimas/įnešimas į pastatą.

7.6. Prekių pristatymo terminas priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto prekių pristatymo ar atsiėmimo būdo.  Įprastai, prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu būdu šių Taisyklių sudedamojoje dalyje Prekių pristatymas ir atsiėmimas nurodytais terminais.

7.7. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pratęsti šių Taisyklių sudedamojoje dalyje Prekių pristatymas ir atsiėmimas numatytus prekių pristatymo ir atsiėmimo terminus, apie tai informuodamas Pirkėją ne vėliau nei prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną iki nustatyto prekių pristatymo ar atsiėmimo termino pabaigos dienos. Pardavėjas nėra atsakingas už užsakymo pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių transporto įmonių (kurjerių) kaltės.

7.8. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, Užsakymo pateikimo metu įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, su kurjeriu suderintu pristatymo laiku būti nurodytu adresu ir atsiėmimo metu pateikti užsakymo informaciją ir/ar galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, leisiančią kurjeriui identifikuoti Pirkėją.

7.9. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, Užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę. Toks asmuo, atsiimdamas prekes, turi patvirtinti savo tapatybę. Jei prekes atsiimantis asmuo yra nepilnametis, o Pirkėjas leido šiam asmeniui priimti prekę, atsakomybė dėl priimtos siuntos tenka Pirkėjui. 

7.10. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

7.11. Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 15 (penkiolika) po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka kurjerio Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu, prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės ir Pardavėjas gali atšaukti užsakymą ir nutraukti Sutartį Taisyklių 7.12. punkte nustatyta tvarka.

7.12. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytus terminus ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, o Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo bei gražinimo mokestį, jeigu jis buvo taikomas. Pardavėjas pinigų gražinimą atlieką nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

7.13. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.14. Nuosavybės teisė į prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai jis arba jo nurodytas asmuo, priima (atsiima) prekes, pavyzdžiui atsiimama prekes iš paštomato, arba kai kurjeris perduoda prekes Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokios pristatymo galimybės, prekės nuosavybės teisė pirkėjui pereina nuo to momento, kai Pardavėjas prekę perduoda vežėjui.

7.15. Nuo prekių atsiėmimo momento, Prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui.

7.16. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos pakuotės būklę, ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, priklausomai nuo pasirinkto prekių pristatymo ar atsiėmimo būdo, Pirkėjas privalo apie tai pranešti šių Taisyklių sudedamojoje dalyje Prekių pristatymo ir atsiėmimas nurodytais būdais, užpildyti siuntos pažeidimų aktą, o pažeidimus užfiksuoti nuotraukose. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti.

7.17. Jei prekes pristato kurjeris, o prekių pakuotė nepažeista, prekių tikrinti dalyvaujant kurjeriui nebūtina. Pirkėjui paėmus siuntą ir pasirašius pristatymo dokumentus laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

7.18. Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės, prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.

7.19. Prieš pradėdamas naudoti prekes pagal jų paskirtį, Pirkėjas privalo pasitikrinti prekes, jų komplektaciją. Pastebėjus defektus/neatitikimus Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją.

7.20. Papildoma informacija, susijusi su prekių pristatymu ir atsiėmimu, pateikiama šių Taisyklių sudedamojoje dalyje Prekių pristatymas ir atsiėmimas.

8. Atsiėmimas parduotuvėje

8.1. Pirkėjo pasirinkimu, prekės gali būti nemokamai atsiimamos fizinėse Švenčių šalis parduotuvėse.

8.2. Prekių užsakymo metu Pirkėjas pažymi kurioje fizinėje Švenčių šalis parduotuvėje atsiims prekes.

8.3. Pardavėjui paruošus prekes atsiėmimui, Pirkėjas yra informuojamas el. paštu ir/arba telefonu ir/arba trumpąja SMS žinute.

8.4. Įprastai prekių paruošimo atsiėmimui terminai pateikiami šių Taisyklių sudedamojoje dalyje Prekių pristatymas ir atsiėmimas nurodytais terminais.

8.5. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją apie galimą prekių atsiėmimą. Prekių neatsiėmus per šiame punkte nurodytą terminą, užsakymas atšaukiamas. Šiuo atveju, atšaukus užsakymą Pirkėjo sumokėti pinigai už prekes yra grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų.

8.6. Pasirinkus nemokamą prekių atsiėmimą Švenčių šalis fizinėje parduotuvėje, prekės turi būti atsiimamos fizinės parduotuvės darbo laiku. Parduotuvių darbo laikas yra nurodytas šio tinklapio https://svenciusalis.lt/kontaktai/ puslapyje.

8.7. Nuosavybės teisė į prekę, atsiimant ją parduotuvėje, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda prekes Pirkėjui.

8.8. Atsiimant prekes parduotuvėje Pirkėjas turi:

 • nurodyti užsakymo numerį; ir
 • pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.
 • Atsiimant F2 ir F3 kategorijų fejerverkus, „Švenčių šalis” pardavėjas patikrins Pirkėjo įstatymais reikalaujamo amžiaus atitikimą dėl įsigyjamų fejerverkų.

8.9.  Atsiimti prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei prekes atsiims kitas asmuo, užsakant prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo prekių atsiėmimui. 

8.10. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas privalo patikrinti prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją, o nustačius prekių pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento, komplektiškumo ar komplektacijos neatitikimą, Pirkėjas turi teisę prekių nepriimti. Pirkėjui priėmus prekes, laikoma, kad prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

8.11. Papildoma informacija, susijusi su prekių atsiėmimu, pateikiama šių Taisyklių sudedamojoje dalyje Prekių pristatymas ir atsiėmimas.

9. Asmens duomenų tvarkymas

9.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis tik šių Taisyklių, Privatumo politikos, Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumą, saugoti Pirkėjo pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Pirkėjui teikimu. Pirkėjo pateikta informacija Pardavėjo nebus naudojama jokiais kitais tikslais ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Pirkėjui teikimu.

9.2. Pirkėjas, prieš pateikdamas prekių užsakymą, privalo susipažinti su įmonės Švenčių šalis patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Svarbu, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Privatumo politikos, jis privalo nepateikti užsakymo.

10. Sutarties sudarymas

10.1. Šioje Elektroninėje parduotuvėje prekes gali įsigyti:

 • veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys;
 • nepilnamečiai nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
 • juridiniai asmenys ir jų įgalioti atstovai.

10.2. Sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs kontaktinę informaciją, prekių pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo būdą ir apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis, Prekių pristatymas ir atsiėmimas, Prekių gražinimo tvarka, Privatumo politika, atlieka apmokėjimą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią Sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių ir/ar šių Taisyklių sudedamosioms dalims, jis privalo nepateikti užsakymo. Užsakymo neapmokėjus Sutartis laikoma nesudaryta.

10.3. Pirkėjas, pirkdamas elektroninėje parduotuvėje ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis, prekių pristatymo sąlygomis, prekių gražinimo tvarka, privatumo politika. “, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis bei šių Taisyklių sudedamosiomis dalimis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Šios Taisykles ir šių Taisyklių  sudedamąsias dalys, yra neatskiriama sudaromos Sutarties dalimi.

10.4. Apie Sutarties sudarymą el. parduotuvėje https://svenciusalis.lt/ Pirkėjas informuojamas Pirkėjo nurodytu el. paštu išsiunčiant užsakymo pranešimo patvirtinimą. Užsakymo pranešime nurodomos užsakytos prekės, tikslus jų skaičius ir kainos bei suteiktas užsakymo numeris.

10.5. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju Kontaktinėje informacijoje nurodytu telefono numeriu arba el. paštu sudarytos Sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilus neaiškumui dėl Sutarties vykdymo.

10.6. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

10.7. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu el. pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis.

10.8. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant Sutartį). Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, atlikdamas mokėjimą iš bet kurio banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą užsakymo patvirtinime, Paysera.lt sistemos pagalba.  Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti Sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą apie atliktą mokėjimą iš banko už pasirinktas prekes.

10.9. Pirkėjui nesumokėjus už prekes ir jų pristatymą, laikoma, kad Sutartis nėra sudaryta.

11. Pardavėjo atsakomybės

11.1. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo užsakytas, ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

11.2. Tuo atveju, jei Pirkėjo pateiktame Užsakymo krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją el. paštu arba telefonu ir/arba SMS žinute ir pasiūlo Pirkėjui galimą problemos sprendimo būdą:

 • pasiūlo vėlesnį Užsakymo pristatymo terminą; arba
 • pasiūlo įvykdyti Užsakymą be trūkstamos prekės bei nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Pirkėjui trūkstamos prekės kainą į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas; arba
 • pasiūlo nesamą prekę pakeisti analogiška preke.

Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasiūlymais, vienašališkai atšaukia Sutartį ir nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą ir pristatymo išlaidas, jei jos buvo sumokėtos, į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

11.3 Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir neturi pareigos pristatyti užsakytų prekių jeigu prekių kaina arba asortimentas elektroninėje parduotuvėje buvo rodomi neteisingai, arba dėl sistemos klaidų galutinė pirkimo kaina pirkinių krepšelyje buvo rodoma neteisingai. Sužinojęs apie klaidą, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją ir atlieka pinigų gražinimą į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Pardavėjas neturi pareigos suteikti Pirkėjui jokių papildomų kompensacijų už žalą, kurią Pirkėjas gali patirti dėl tokių Sutarties atsisakymų.

11.4. Pardavėjas turi ir kitas teises bei pareigas numatytas šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pardavėjas, už Sutarties pažeidimą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Pirkėjo atsakomybės

12.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, pasikeisti ar grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

12.2. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu pasikeičia Pirkėjo kontaktinėje informacijoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl kontaktinėje informacijoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.3. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ar kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ir jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant informuoti Pardavėją ir pranešti apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

12.4. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo arba atsiėmimo vietą.

12.5. Jei užsakytas prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

12.6. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

12.7. Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė. Pirkėjas išpakavęs ir pastebėjęs prekių pažeidimus/trūkumus nedelsdamas turi pranešti Pardavėjui. Pirkėjas prieš naudodamasis preke turi atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra.

12.8. Pirkėjas turi ir kitas teises bei pareigas numatytas šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pirkėjas, už Sutarties pažeidimą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Sutarties atsisakymas, prekių gražinimas

13.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos turi teisę atsisakyti Sutarties su Pardavėju, informuodamas Pardavėją apie tai el. paštu info@svenciusalis.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį. Sutarties atsisakymas galimas, jei prekė išliko kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir vartojimo savybės.

13.2. Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekes taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos. Pirkėjas atsisakęs Sutarties privalo grąžinti prekes Pardavėjui ir turi teisę atgauti už prekes sumokėtus pinigus.

13.3. Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys, perkantys prekes su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais, teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti nuotolinės Sutarties nėra taikoma.

13.4. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, pavyzdžiui, kai Sutartis sudaryta dėl pagal specialius vartotojo nurodymus gaminamų prekių, t. y. prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, neatsižvelgiant į tai, ar prekės pradėtos gaminti, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.

13.5. Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties pateikimo dienos, grąžina arba perduoda prekes Pardavėjui arba jas perduoda Pardavėjo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas.

13.6. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pagal Sutartį įsigytas prekes, prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos.

13.7.      Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, su autentiškomis ir nepažeistomis etiketėmis, su apsauginėmis plėvelėmis ir kt., taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos prekės turi būti su tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke, tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta.

13.8. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, kai yra grąžinama Pirkėjo įsigyta prekė.

13.9. Grąžinant būtina pateikti užsakymo numerį, prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, arba PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį), arba kasos aparato kvitą.

13.10. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. t. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam prekės vertės sumažėjimui.

13.11. Pardavėjas, gavęs grąžinamas prekes, per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos, grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą prekės pristatymo būdą, negu Pardavėjo pasiūlytas įprastinis pigiausias prekės pristatymo būdas.

13.12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl Taisyklių 13.7 ir 13.10 punktams atitikimo. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.

13.13. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

14. Dėl netinkamos kokybės prekių

14.1.      Pirkėjas visais atvejais turi teises, kylančias iš nekokybiškos prekės, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Brokuotų, netinkamos kokybės arba nepilnos komplektacijos prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

14.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas garantiniu terminu gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

 • kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti; arba
 • kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina, jei prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti; arba
 • kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke; arba
 • grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties.

14.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 14.2. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 14.2. punkte numatytą savo teisių gynimo būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas gali pasiūlyti alternatyvų Taisyklių 14.2. punkte numatytą būdą.

14.4. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

14.5. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

14.6. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas ir prekių pakeitimo metu galiojančias prekių kainas. Prekės keitimo atveju Pardavėjas padengia prekės siuntimo kaštus.

14.7. Dėl netinkamos kokybės prekės Pirkėjas pateikdamas laisvos formos prašymą, kreipiasi į Pardavėją el. pašto adresu info@svenciusalis.lt. Pateikiamame prašyme nurodoma:

 • prekės užsakymo numeris;
 • grąžinimo priežastis, įvardijamas prekės brokas, gedimo požymiai ar trūkstamos komplektacijos dalys;
 • pateikiama prekės nuotrauką, taip pat, jei tai mechaninis pažeidimas – brokuotos vietos, prekės pakuotės nuotrauką, kt.; 
 • vienas iš Taisyklių 14.2. punkte nurodytų reikalavimų.

Prie prašymo privalo būti pridėtas prekės pirkimą patvirtinantis dokumentas.

14.8. Į Pirkėjo kreipimosi dėl netinkamos kokybės prekės, Pardavėjas atsakymą pateiks per 5 (penkias) darbo dienas.

15. Teisė keisti taisykles

15.1 Pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles papildyti, taisyti, pakeisti ar atnaujinti apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Pirkėjui. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas bus informuotas Elektroninės parduotuvės tinklapyje. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos nuo jų paskelbimo tinklapyje https://svenciusalis.lt/ momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Užsakymams, pateiktiems ir nebaigtiems vykdyti iki naujų Taisyklių įsigaliojimo, galioja ta Taisyklių redakcija, kuri buvo Pirkėjo užsakymo pateikimo momentu.

16. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

16.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl nuo Pardavėjo valios nepriklausančių ar nekontroliuojamų įvykių, tai yra nuo bet kokio veiksmo ar įvykio, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.

16.2. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

 • Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir
 • Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas arba įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

17. Informacijos siuntimas

17.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo kontaktinės informacijos formoje pateiktais kontaktais: elektroninio pašto adresu ir/arba SMS žinute.

17.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui elektroniniu paštu info@svenciusalis.lt arba elektroninės parduotuvės kontaktų puslapyje nurodytais kontaktais.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

18.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su Sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y., Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą tinklapyje https://ec.europa.eu/.

18.3. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. gali siųsti Pardavėjo Elektroninės parduotuvės el. pašto adresu info@svenciusalis.lt.

Šios taisyklės yra paskelbtos ir galioja nuo 2023 m. gegužės 12 d.